Nordanstigs Fastighets Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Nordanstig som är den kommunen där Nordanstigs Fastighets Aktiebolag finns. I Nordanstig så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nordanstigs Fastighets Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Nordanstigs Fastighets Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Nordanstigs Fastighets Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till STRÖMSBRUKSVÄGEN 21, 820 75, Harmånger men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0652-71000.

Nordanstig arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Nordanstigs Fastighets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag har idag 556149-1332 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Bergman, John Hans-Åke -Eng, Stig Oskar i förening med -Brännström, Richard Stewart Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Nordanstigs Fastighets Aktiebolag

Bolaget skall äga, förvalta och uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka för näringslivets främjande.

I Nordanstigs Fastighets Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brännström, Richard Stewart som är född 1968 och har titeln Extern VD, Eng, Stig Oskar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bergman, John Hans-Åke som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Ulf Krister som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Sven Olov Gunnar som är född 1945 och har titeln Suppleant, Månsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln RevisorWestberg, Pär Ingvar som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant, Holmsten, Harald Lennart som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisor, Jonsson, Anders Gustav Olof som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.