Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk

Gävleborgs län

Information

Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk är ett av många bolag som finns i Nordanstig. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1991-03-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Nordanstig arbetar för att bolag som Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva trål- och nätfiske, förädling, köp och försäljning av fisk samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk och det är följande personer, Stillberg, Erik Peter som är född 1953 och har titeln Likvidator, Westberg, Pär Ingvar som är född 1951 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Mellanfjärden Fisk är 556422-9929.